200 мянга гаруй нүхэн жорлон хөрс бохирдуулж байна

200 мянга гаруй нүхэн жорлон хөрс бохирдуулж байна

Дэлхийн 00-ын холбоо” 2001 оны арваннэгдүгээр сарын 19-ний өдөр анх байгуулагдсан бөгөөд байгуулагдсанаас хойш жил бүрийн энэ өдрийг “Дэлхийн 00-ын өдөр” хэмээн тэмдэгдэж ирсэн ажээ

Дэлгэрэнгүй