card

Бүтээгдэхүүн

СУРТАЛЧИЛГАА

 

 

Шинэ мэдээлэл

Хамтарч ажилладаг байгууллагууд

"Оюу толгой" ХХК

"Энержи ресурс" ХХК

"MCS" ХХК

 

"Дэлхийн зөн" олон улсын байгууллага

"Изинис" авиа компани

ДБ-ны "Тогтвортой амжиргаа" төсөл

 

/