МОДОН ЖОРЛОНД  ШЭЭЛТҮҮР ИХ ХЭРЭГТЭЙ БАЙДАГ

Модон жорлонд шээлтүүр их хэрэгтэй байдаг. Шээлтүүрийг модон жорлонгийн гадна эсвэл дотор талд өлгөж хэрэглэж болно. Хэрэв шээлтүүрийг жорлонгийн гадна талд өлгөвөл эрчүүд хүндээр бие засахгүй тохиолдолд модон жорлондорохгүй байж болно. 

Шээлтүүрийг 00 дотор өлгөж, уян хоолойг нь бохирын нүхрүү унжуулна.

Шээлтүүрийг зөвхөн модон жорлонд биш мөн аяллалаар явахдаа авч явч болно. Шээлтүүрийг гадаа эсвэл дотор өлгөж, уян хоолойг нь зөөврийн бохирын сав эсвэл канистрт хийнэ. Ингэснээр бохирын сав дүүрмэгц бохирын асгана.