БОХИРЫН ҮНЭР ДАРАГЧ, ЗАДЛАГЧ БОДИС

БИО ЖОРЛОН, МОДОН ЖОРЛОН, СЕПТИК, МУУ УСНЫ НҮХНИЙ ҮНЭРИЙГ ДАРАГЧ, ЗАДЛАГЧ БОДИС 

✅ Бохирын үнэрийг дарна
✅ Жорлонг ариутгана
✅ Ялаа, шумуулгүй болно
✅ Бохирын нян, өт үхнэ
✅ Био00-ийн бохирыг задална