ЕВРОСТАНДАРТ БИО ЖОРЛОН

Өвөл, зунгүй хэрэглэдэг зөөврийн био00. Өвөл бохир хөлдвөл бохирын савыг нь шинэ бохирын саваар сольж хэрэглэдэг. Манай компани био00-ийн цэвэрлэгээ, ариутгал, засвар үйлчилгээ, бохир соролт, худалдаа, түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

✅ цэвэр, бохир усны холболт хэрэггүй
✅ цахилгаан xэрэггүй
✅ доор нь нүх ухах шаардлагагүй
✅ хаана ч тавиад шууд хэрэглэж болдог
✅ бохирыг нь бохирын машинаар соруулдаг
✅ гэрэл нэвтэрдэг дээвэртэй
✅ хальтирдаггүй шалтай
✅ бат бөх, олон хүн ашиглахад зориулагдсан