ХҮНИЙ ӨТГӨНИЙГ ХИЙ БОЛГОДОГ Био00

НҮХЭН ЖОРЛОНГ 100% ХАЛАХ “УХААЛАГ Био00” 

✅ Ус хэрэглэхгүй
✅ Нүх ухах шаардлагагүй
✅ Бохирын шугам хэрэггүй
✅ Биободис өтгөнийг задалж, хий болгож агааржуулалтын яндангаар гадагшлуулдаг
✅ Шээс үнэргүй ус болдог (зөвхөн шээсийг асгадаг)
✅ Цахилгаан бага хэрэглэдэг (өдөрт 60₮ төг)

Үнэ: 1 950 000 ₮ (2-4 ам бүл)
2 150 000₮ (5-8 ам бүл)