ӨВӨЛ ХЭРЭГЛЭДЭГ БИО ЖОРЛОН ТАНЫ ТАВ ТУХЫГ ХАНГАНА

"Өвлийн био00" нь цэвэр, бохир усны холболт шаардахгүй, бие засах газар хаана хэрэгтэй байна тэнд байрлуулж шууд хэрэглэж болдог бие даасан автономт ариун цэврийн өрөө юм. Энэхүү био00-ийг жилийн 4 улиралд хэрэглэж болдгоороо онцлог. 

Био00-ийн доор нүх ухах шаардлагагүй. Тэгшхэн газар дээр байрлуулаад шууд хэрэглэнэ. 

Бохир харагдана. Бохирын сав дүүрмэгц бохирын машинаар соруулж цэвэрлэнэ.

Био00-ийг зуслан, гэр хороолол, жуулчны бааз, уурхай, хүүхдийн зуслан, олон нийтийг урлаг, спортын хамарсан арга хэмжээ, барилга, ил задгай кафе г.м газруудад хэрэглэнэ.