МОДОН ЖОРЛОНГИЙН СУУЛТУУР

Модон жорлонд энэхүү суултуурыг тавьж хэрэглэвэл аюулгүй, ая тухтай бие засна. Уг суултуурыг манай компани 2008 онд зохион бүтээж патенталсан бөгөөд 2008 оноос эхлэн борлуулж байна.   

Энэхүү суултуур нь Монголын эрстэс уур амьсгалд зохицсон, өвөл хөлдөхгүй, хагарахгүй, бат бөх, даац сайтай бүтээгдэхүүн.  

Суултуурыг модон жорлонд суурилуулахад амархан (жорлонгийн шаланд 4 шүрүүпээр тоогтоодог). Суултуурыг мөн хувинтай хамт хэрэглэж болдог.