БИО ЖОРЛОНГИЙН АШИГЛАЛТЫН ЗААВАР

Био жорлон хаана ч тав тухтай бие засах боломжийг олгодог. Био жорлонг ашиглахад хялбар. Хамгийн гол нь био00 урьдчилан био бодисоор цэнэглэх хэрэгтэй. 

Био жорлонгийн ашиглалт:

1. Био00 био бодисоор цэнэглэх (цэвэр усны сав, бохирын сав )

2. "Тат" татуургыг татаж, бохирын савны хавхлагыг нээх

3. Бие засах

4. Ус татах хөшүүргийг дарах

5. "Тат" татуургыг хуучин байранд оруулж, бохирын савны хавхлагыг хаах зэрэг болно.