МОДОН ЖОРЛОНГ ХАЛАХ “УХААЛАГ” Био00 ГАРЛАА

Нүхэн жорлонг 100% халах “Ухаалаг” био00 гарсанд бид баяртай байна. Энэхүү био00-ийн биободис өтгөнийг 15 минутны дотор задалж хий болгодог бөгөөд хий агааржуулалтын яндангаар гадагшилдаг. Шээс тусгай гуурсаар дамжин шингэн цуглуулах саванд ордог бөгөөд үнэргүй шингэн болдог. Сав дүүрмэгц шингэнийг асгах хэрэгтэй.     

Энэхүү био00-ийг хэрэглэхээс өмнө ганцхан удаа 3 кг зориулалтын үртэсийг биободисын хамт био00-д хийдэг. Мөн үртсэн дээр маш бага хэмжээний ус хийж, үртсийг үл ялиг чиглэдэг. Дараа нь жилийн турш ямарч үртэс, бодис хийхгүй болно.

“Ухаалаг” био00-ийг гэр хороолол, зуслан, аялал жуулчлалын бааз зэрэг 00 хаана хэрэгтэй байна тэнд тавьж, шууд хэрэглэхэд тохиромжтой. Бие зассаны дараа 00-д ямар ч ус, үртэс, бодис хийхгүй, 00-ийг угаахгүй, бохирыг нь бохирын машинаар соруулах эсвэл асгахгүй.

“Ухаалаг” био00 жорлонгийн асуудлыг шийдэх хамгийн төгс жорлон!!!