ДЭЛХИЙН 00-ИЙН ӨДӨР 11 ДҮГЭЭР САРЫН 19-НИЙ ӨДӨР ТОХИОНО

ДЭЛХИЙН 00-ИЙН ӨДӨР 11 ДҮГЭЭР САРЫН 19-НИЙ ӨДӨР ТОХИОНО

2001 оны 11 сарын 19-нд Дэлхийн 00-н холбоо үүсэн байгуулагдсанаас хойш энэ өдрийг Дэлхийн 00-н өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн байна.