ХААН БАНКНЫ ЛИЗИНГЭЭР БИО-00 ХУДАЛДАН АВАХ БОЛОМЖТОЙ

XААН БАНК-ний зүгээс нийгмийн хариуцлагын хүрээнд агаарын болон хөрсний бохирдлыг бууруулах, иргэдийн эко хэрэглээг дэмжих зорилгоор олгогдох “Ногоон зээл”-ийг нэвтрүүлжээ.

Энэхүү зээл нь ХААН БАНК-тай хамтран ажиллах гэрээтэй бэлтгэн нийлүүлэгчээс бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авах хүсэлтэй иргэдэд олгогддог бөгөөд Хаан Банкитай “Мөнхийн хүндлэл” ХХК хамтран ажиллах гэрээтэй болно.

Иймд худалдан авагч Та бүхэн “МӨНХИЙН ХҮНДЛЭЛ” ХХК-иас 15 сая хүртэлх төгрөгийн бүтээгдэхүүн худалдан авах тохиолдолд энэхүү “Ногоон зээл”-ийн нөхцөлөөр худалдан авах боломжтой юм байна.

Зээлийн  давуу тал:

 • Харилцагч Таны эко хэрэглээг дэмжнэ;

 • Харилцагч Та байгальд ээлтэй эко бүтээгдэхүүн сонгосноор агаарын болон хөрсний бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулна;

 • Зээлийн уян хатан таатай нөхцлийг эдэлнэ;

 • Бага хүүгээр, урт хугацаатай зээл авах боломжтой болно.

Зээлийн нөхцөл:    

Зээлийн хэмжээ: 15 сая хүртэл төгрөг

Зээлийн хугацаа:                 12 сар хүртэл        13-24 сар хүртэл       25-30 сар хүртэл

Зээлийн хүү* (жилийн):           16.8%                     18%                       18.6%

Урьдчилгаа төлбөр: байхгүй

Зээлийн өргөдлийн хураамж: 5 000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл (олгосон зээлийн дүнгээс): 1% буюу 1.5 сая төгрөг

Доод хэмжээ: 1 000 төгрөг

* Бодит өртөг (жилээр):   18.34%-20.75%

Зээл авахад тавигдах шаардлага: 

 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх;

 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;

 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх;

 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;

 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх;

 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх;

 • Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагаас хэрэглээний лизингээр худалдан авах бараа бүтээгдэхүүнээ сонгож, үнийн нэхэмжлэхийг авсан байх.

“Ногоон зээл” авахад бүрдүүлэх материал:

 1. Иргэний үнэмлэх эх хувь эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар (зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн);

 2. Цалингийн орлоготой бол нийгмийн даатгалын дэвтэр (цалингийн орлого нь Хаан банкин дахь дансаар дамждаг тохиолдолд шаардлагагүй);

 3. Бизнесийн орлоготой бол санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт бичгүүд;

 4. Бусад орлогыг тодорхойлох баримт бичгүүд;

 5. Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд;

 6. Бусад банк болон ББСБ-аас авсан үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ;

 7. Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл;

 8. Бусад зэрэг болно.

ХААН БАНК-ны “Ногоон зээл”-ийн цахим хуудас:

https://www.khanbank.com/mn/personal/product/317

ХААН БАНК-ны “Ногоон зээл”-ийн холбоо барих утас:

1800-1979

ХААН БАНК-ны “Ногоон зээл”-ийг асууж болох газар:

ХААН БАНК-ны бүх салбаруудаас