БИО ЖОРЛОН ТҮРЭЭСЛЭЖ БАЙНА

"Мөнхийн хүндлэл" ХХК олон нийтийн газар, хотын гудамж, зуслан, аялал жуулчлалын бааз, гэр хороололд Био жорлонг түрээслэж байна.

1."Цэнхэр" Био жорлонгийн эхний өдрийн түрээс 200 мянган төгрөг, хоёрдахь өдрөөс эхлэн өдрийн түрээс 20 мянган төгрөгтэй тэнцүү байна.

2."Шар" жорлонгийн түрээс эхний өдөр 250 мянган төгрөг, хоёрдахь өдрөөс эхлэн өдрийн түрээс 30 мянган төгрөг байна.

Барьцаа 1 сая төгрөг. Түрээсийн хуугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно.

Био жорлонг Улаанбаатар хотод түрээслэх газарт хүргэж өгнө, буцааж авна. Эхний цэнэглэлтийг компаний зүгээс хийнэ.

 

 

 

 

www.bio00.mn      94040070       94047055      96665225    servicemon@yahoo.com