ТӨРӨЛ БҮРИЙН БИО 00-ийг ХУДАЛДАЖ БАЙНА

Тус компани нь олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ болон зуслан, гэр хороолол, аялал жуулчлалын баазад хэрэглэх төрөл бүрийн био жорлонгуудыг худалдаж байна. Био жорлонгууд нь: 

  • цахилгаан, цэвэр бохир усны холболт хэрэггүй
  • доор нь нүх ухах шаардлагагүй
  • бохирын үнэр үнэртэхгүй
  • зөөвөрлөхөд хөнгөн
  • бат бөх, эдэлгээ удаантай
  • хаана ч хэрэглэж болно. 

"Жижиг люкс" - 3 800 000 төгрөг

"Явган суудаг" - 3 700 000 төгрөг

"Бохир хадгалах савгүй" - 3 000 000 төгрөг

"Том люкс" - 3 900 000 төгрөг

"Шар" - 3 600 000 төгрөг

"Цэнхэр" - 2 600 000 төгрөг