card

Бөөрөнхий шээлтүүр

93,500

Зөөврийн шээлтүүрийг гэр хорооллын модон жорлонгийн гадна, дотор талд, гудамж, зуслан, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, аялалын үеэр хэрэглэхэд тохиромжтой. 

Шээлтүүрийг модон жорлонгийн гадна талд хадсанаар эрэгтэйчүүд хөнгөн бие засах үед жорлонд орохгүй байх боломжийг бүрдүүлдэг.   

Шээлтүүрийн өнгө наранд гандаж, өнгөө алдахгүй. Бохирын үнэр шингэхгүй. Шээлтүүрийн жин 1 кг.

Шээлтүүрийн уян хоолойн үзүүрийг модон жорлонгийн нүх эсвэл бохир хадгалах савтай холбоно (бохир хадгалах сав дагалдахгүй).