card
ЗӨӨВРИЙН ШЭЭЛТҮҮР

Модон жорлонгийн шээлтүүр

75,000

Зөөврийн шээлтүүрийг модон жорлонгийн гадна, дотор талд, гудамж, зуслан, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, аялалын үеэр хэрэглэхэд тохиромжтой. 

Шээлтүүрийг модон жорлонгийн гадна талд хадсанаар эрэгтэйчүүд хөнгөн бие засах үед жорлонд орохгүй байх боломжийг бүрдүүлдэг.   

  • Шээлтүүрийн өнгө наранд гандаж, өнгөө алдахгүй.
  • Бохирын үнэр шингэхгүй.
  • Өвөл хөлдөж хагарахгүй.

Шээлтүүрийн уян хоолойн үзүүрийг модон жорлонгийн нүх эсвэл бохир хадгалах савтай холбоно (бохир хадгалах сав дагалдахгүй).