card
СУУЛТУУРЫН ТОНОГЛОЛ

Гишгүүр - 15000₮

Энэхүү гишгүүрийг 00-ийн өмнө байрлуулснаар хүүхэд суултуур дээр өөрөө суухад тус дэм болдог. Түүнчлэн энэ гишгүүрийг угаалтуурын өмнө байрлуулснаар хүүхэд гар, нүүрээ өөрөө угаах боломжтой болно.

Гишгүүрийг мөн том хүн хэрэглэж, нуруу хүрэхгүй байгаа зүйлдээ хүрэх боломжтой болно.