СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЭЛ

Био жорлонгийн шүршигч

9,500

"Био жорлон"-нд бие засаж, усыг нь татсаны дараа энэхүү шүршүүрийг хэрэглэж био жорлонг цэвэрлэж болно.  

Шүршүүрийн үзүүрийг био жорлонгийн цэвэр усны савны нүхэнд оруулж, тагийг эрэгдэж таглана.