card

 

       

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 300 000 төгрөг (ирж, буцах тээвэр, суурилуулалт, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 28 000 төгрөг

 Барьцаа, бүрдүүлэх материал:

  • Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.

 

  • Цэвэр, бохир ус, цахилгааны холболт хэрэггүй 

  • Цэвэр усны сав 200 литр

  • Халуун наранд усны сав усыг бүлээн болгоно.