card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 300,000₮ (Улаанбаатар хот доторхи тээврийн зардал, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 30,000₮

 

Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.