card

 

    

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 330,000₮ 

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 35,000₮

 

Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.