card

 

    

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 300 000 төгрөг (Улаанбаатар хот доторхи тээврийн зардал, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 30 000 төгрөг

 

Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.