card

 

       

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 300 000 төгрөг (тээврийн зардал, суурилуулалт, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 30 000 төгрөг

 

Барьцаа, бүрдүүлэх материал:

  • Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.

 

  • Цэвэр, бохир усны холболт хэрэггүй

  • Цахилгааны холболт хэрэгтэй (усаа халаана)

  • 200 литр усны багтаамжтай