card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 350,000₮ 

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 35,000₮

  • Түрээсийн үнэ дээр био нойлыг хүргэж өгөх, авах тээврийн зардал, “Экола” био бодисын зардал, бохир сорох үйлчилгээний зардал, био нойлын сүүлийн цэвэрлэгээ, ариутгалын зардлыг нэмж тооцдог.

Барьцаа: 1 сая ₮. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Био нойлын үйлчлэгч: өдрийн 80,000-120,000₮

 

  • Цахилгаан, цэвэр бохир усны холболт хэрэггүй

  • Доор нь нүх ухах шаардлагагүй

  • Бохирыг нь бохирын машинаар соруулна

  • Бохир харагддаг

  • Гэрэл нэвтэрдэг дээвэртэй, халтирдаггүй шалтай

Био нойл дотор: Суултуур, угаалтуур, шингэн савангийн хайрцаг, нойлын цаас тогтоогч, цүнхний өлгүүр, цоож, агааржуулалтын яндан, хогны сав, нойлын цаас /1 ш/ байдаг.