card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 385,000₮ 

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 44,000₮

Барьцаа: 1 сая төгрөг. Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно.

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар

Товч мэдээлэл:

  • Цэвэр, бохир ус, цахилгааны холболт хэрэггүй

  • 4 эрэгтэй хүн нэгэн зэрэг хөнгөн бие засч болно

  • Бохирын сав, 480 л