Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 40 000 төгрөг  

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 10 000 төгрөг


Барьцаа, бүрдүүлэх материал:

  • 1 ширхэг хогны савны барьцаа - 200 000 төгрөг. Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно.

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар