card

120, 240 литрийн хогны савуудыг түрээслэнэ.

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 30 000 төгрөг  

  • Хоёрдох өдрөөс:өдрийн 10 000 төг


Барьцаа: 100 000 төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар