card

120, 240 литрийн хогны савуудыг түрээслэнэ.

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 30,000₮   

  • Хоёрдох өдрөөс:өдрийн 10,000₮


Барьцаа: 100 000 төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар