card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 50,000₮ 

  • Хоёрдох өдрөөс:өдрийн 20,000₮

Барьцаа: 500,000₮. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.

Товч мэдээлэл: 

  • Цэвэр, бохир ус, цахилгааны холболт хэрэггүй

  • Бие даасан угаалтуур.