card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 50 000 төгрөг  

  • Хоёрдох өдрөөс:өдрийн 20 000 төг

Барьцаа: 500 000 төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.

Товч мэдээлэл: 

  • Цэвэр, бохир ус, цахилгааны холболт хэрэггүй

  • Бие даасан угаалтуур.