card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 375,000- 450,000

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 44,000-50'000

Био 00-ийн үйлчлэгч: өдрийн 80,000₮-100 000₮

Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

 

 

 

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.

Товч мэдээлэл:

  • Цэвэр, бохир ус, цахилгааны холболт хэрэггүй.

  • Доор нь нүх ухах хэрэггүй.

  • Хэрэглэгч өөрөө бохироо асгах боломжтой. Бохирын машин хэрэггүй.