card

"Мөнхийн хүндлэл" ХХК био жорлонгуудын бохирыг өөрийн бохир сорох машинаар соруулдаг тул хэрэглэгчдэд хурдан шуурхай үйлчилдэг болно.