card

Бид био00-ын бохирыг соруулах, био00-ийн цэвэрлэгээ, ариутгал, био00-ын хүргэлт, тээвэрлэлтийн үйлчилгээг үзүүлдэг. 

БОХИР СОРОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, АРИУТГАЛ:

1. Био00-ын бохирыг соруулах:

  • Бохирыг бохирын машинаар соруулна.

  • Био00-д ус хийж бохирыг хэд хэд соруулна.

2. Био бодисоор угаах:

  • Бохирын саванд био бодис хийж угаана.

  • Бохирыг бохирын машинаар дахин соруулна.

3. Био00-ийн угаалга, ариутгал:

  • Био00-ийг савантай усаар угаана.

  • Био00-ийг ариутгалын бодисоор угаана. 

4. Био00-ийн цэнэглэлт:

  • Био00-ийг био бодисоор цэнэглэнэ.

  • Ариун цэврийн цаас тавина.