card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 250 000 төгрөг (Улаанбаатар хот дотор үнэгүй тээвэрлэнэ, эхний цэнэглэлт, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс:өдрийн 25 000 төг

Био 00-ийн үйлчлэгч: өдрийн 60 000 төг

Барьцаа, бүрдүүлэх материал:

  • Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар

  • Бохир харагдана. Бохирыг бохирын машинаар соруулна.