card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 330,000-380,000 төгрөг 

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 35,000-45,000₮

Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

Био00-ийн үйлчлэгч: өдрийн 80 000₮-100 000

 

 

 

ТҮРЭЭСИЙН МЕНЕЖЕР
УТАС 94047055, 89850181

Товч мэдээлэл:

  • Цэвэр, бохир ус, цахилгааны холболт хэрэггүй.

  • Доор нь нүх ухах шаардлагагүй.

  • Бохирыг бохирын машинаар соруулна.