Хотын гудамжны шээлтүүр

ЗӨӨВРИЙН ГУДАМЖНЫ ШЭЭЛТҮҮР

4,500,000

ГУДАМЖНЫ ЗӨӨВРИЙН ШЭЭЛТҮҮР

4 эрэгтэй хүн зэрэг шээх боломжийг олгодог

Зөөврийн шээлтүүр хаана хэрэгтэй байна тэнд байрлуулж, хэрэглэж болдогоороо онцлоготой юм. Цэвэр бохир усны, цахилгааны холболт хэрэггүй. Хүх ухах шаардлагагүй. 

Зөөвөрлөхөд хөнгөн (2 хүн өргөх боломжтой), угааж цэвэрлэхэд хялбар.  

Соёл урлаг, спортын арга хэмжээ, аялал жуулчлалын бааз, хотын гудамж, усан парк, зуслан, гэр хороолол, барилгын ажил болон уул уурхайд хэрэглэнэ.

Зөөврийн шээлтүүрд нэгэн зэрэг 4 эрэгтэй хүн шээх боломжийг олгодог.  

Үзүүлэлт:

  • Жин - 90 кг
  • Хэмжээ (урт х өргөн х өндөр) – 110 м х 110 м х 230 м
  • Ашиглалтын хугацаа - 10 жилээс дээш

Ашиглалтын заавар:

  1. Хаалт/хаалгыг онголгож, шээлтүүрэд бие засна.
  2. Ус татах хэрэггүй.
  3. Хаалт/хаалгаг хаана.