Зөөврийн бохир хадгалах сав

БОХИР ХАДГАЛАХ САВ 75л

280,000

Бохирын машин шаардадгүй зөөврийн Био жорлонгийн бохирын савыг өөр бохирын саваар солих боломжтой. Ингэснээр бохир асгах зардал хэмнэгдэх, олон хүнд үйлчилэх давуу талтай.

Бохирын савыг солиход амар хялбар, ямар ч үнэр гарахгүй. Бохирын сав доороо дугуйтай, зориулалтын бариултай тул чирж явахад хялбар. Бохирын сав өрөөнд бага зай эзэлдэг тул бохиртой хэд хэдэн бохирыг нэг доор хадгалах боломжтой.

Био жорлонгийн гадна нүхийг онгойлгон бохир хадгалах савыг татаж гаргана. Уг нүхээр мөн шинэ бохирын савыг байрлуулна.

Бохир зайлуулах хоолой.