БОХИР ХАДГАЛАХ САВ

Запас бохир хадгалах сав

280,000

"Бохирын машин хэрэглэдэггүй Био 00"-ийн запас бохирын сав. Зөөврийн био 00 запас бохирын савтай байснаар бохир асгах цаг хугацаа хэмнэгдэх, олон хүнд үйлчилэх давуу талтай.

Бохирын савыг солиход хялбар бөгөөд бага зай эзэлдэг тул бохирын савыг дээр дээр нь байрлуулж хураах боломжтой.

Бохирын сав дугуй болон бариултай тул бохирыг чирж явахад хялбар. 

Био жорлонгийн гадна нүхийг онгойлгон бохир хадгалах савыг татаж гаргана. Уг нүхээр мөн шинэ бохирын савыг байрлуулна.

Бохир зайлуулах хоолой.