СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЭЛ

Бохир хадгалах савны таг

8,000

Био 00-ийн бохирыг асгаж байхдаа хаяа бохирын савны тагийг нь алга болгодог. Энэхүү таггүйгээр Био 00-ийг хэрэглэх боломжгүй юм.

Био жорлонгийн загвараас шалтгаалаад бохирын савны таг өөр өөр өнгөтэй байж болно.