БОХИРЫН ХООЛОЙН ТАГ (сэлбэг)

8,000₮

Био жорлонгийн бохирыг асгаж байхдаа хаяа бохирын савны тагийг алга болгодог. Био жорлонг нь энэхүү таггүйгээр хэрэглэх боломжгүй.

Био жорлонгийн загвараас шалтгаалаад бохирын савны таг өөр өөр өнгөтэй байж болно.