Сэлбэг хэрэгсэл

БОХИРЫН ХООЛОЙН ТАГ (сэлбэг)

8,000

Био жорлонгийн бохирыг асгаж байхдаа хаяа бохирын савны тагийг алга болгодог. Био жорлонг нь энэхүү таггүйгээр хэрэглэх боломжгүй.

Био жорлонгийн загвараас шалтгаалаад бохирын савны таг өөр өөр өнгөтэй байж болно.