Дагалдах хэрэгсэл

БИО ЖОРЛОНГИЙН ТУЛГУУР

119,000

Био жорлон өндөрсгөгч нь жорлонг хэрэглэхэд яа тухтай байдлыг нэмэгдүүлдэг. Био суултуурын өндөр нь стандарт жорлонгийн өндөртэй адил болдог тул суултуур дээр суух, суултуураас босоход ая тухтай байна.

Био жорлонгийн өндөрсгөгч/ тулгуурыг өндөр настан, бага насны хүүхэд, хөдөлгөөний чадвар хязгаарлагдсан иргэдэд илүү тохиромжтой.

Үзүүлэлт:    

  • Зөөвөрлөхөд хөнгөн
  • Угсархад хялбар
  • 200 кг жин даана
  • 10, 20 литрийн Био суултуурд тохиромжтой
  • Хэмжээ: урт х өргөн х өндөр /62 х 52 х 72 см/