ТӨРӨЛ БҮРИЙН ХУВИНТАЙ СУУЛТУУР

Өндөр настай, гэмтлийн дараах гэрийн асаргаанд байгаа хүмүүст болон хөдөө хээр бие засах хүндрэлтэй хүмүүст эдгээр хувинтай суултуурууд их хэрэгтэй байдаг.

Хувинтай суултуур нь даац сайтай, бат бөх. Эвхэгддэг тул зай бага эзэлдэг. Хувинтай суултуурыг бохирын үнэр дарагч, задлагч бодистой хамт хэрэглэвэл бохирын үнэр үнэртэхгүй, ая тухтай бие засах боломжтой болно.    

Манайд түшлэгтэй, гарны тулгууртай, түшлэггүй зэрэг олон төрлийн  хувинтай суултуурууд бий.