• Бохирын машин шаардадгүй био жорлон.
  • Хэрэглэгчид өөрсдөө бохироо асгах боломжой.

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 300 000 төгрөг (Улаанбаатар хот дотор үнэгүй тээвэрлэнэ, эхний цэнэглэлт, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 30 000 төгрөг

Био 00-ийн нэг үйлчлэгч: өдрийн 60 000 төгрөг

Барьцаа, бүрдүүлэх материал:

  • 1 ширхэг био жорлонгийн барьцаа - 1 сая төгрөг. Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно.

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар