card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 380,000₮ (Улаанбаатар хот дотор үнэгүй тээвэрлэнэ, эхний цэнэглэлт, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 38,000₮

Био 00-ийн үйлчлэгч: өдрийн 75,000₮

Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

 

 

 

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.

Товч мэдээлэл:

  • Цэвэр, бохир ус, цахилгааны холболт хэрэггүй.

  • Доор нь нүх ухах хэрэггүй.

  • Хэрэглэгч өөрөө бохироо асгах боломжтой. Бохирын машин хэрэггүй.