card

  • Бохирын машин шаардадгүй био жорлон.

  • Хэрэглэгчид өөрсдөө бохироо асгах боломжой.

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 300 000 төгрөг (Улаанбаатар хот дотор үнэгүй тээвэрлэнэ, эхний цэнэглэлт, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 30 000 төг

Био 00-ийн үйлчлэгч:өдрийн 60 000 төгрөг

Барьцаа, бүрдүүлэх материал:

  • Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар