card

Түрээсийн үнэ: 

  • Эхний өдөр: 300 000 төгрөг (Улаанбаатар хот дотор үнэгүй тээвэрлэнэ, эхний цэнэглэлт, эхний өдрийн түрээс)

  • Хоёрдох өдрөөс: өдрийн 30 000 төг

Био 00-ийн үйлчлэгч: өдрийн 60 000 төгрөг

Барьцаа: 1 сая төгрөг. (Түрээсийн хугацаа дуусмагц барьцааг буцаан олгоно).

 

 

 

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэх эсвэл компаний гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар.

Товч мэдээлэл:

  • Цэвэр, бохир ус, цахилгааны холболт хэрэггүй.

  • Доор нь нүх ухах хэрэггүй.

  • Хэрэглэгч өөрөө бохироо асгах боломжтой. Бохирын машин хэрэггүй.