"Мөнхийн хүндлэл" ХХК био жорлонгийн бохирыг өөрийн бохирын машинаар соруулдаг тул хэрэглэгчдэд хурдан шуурхай, био жорлонгийн түрээсийн цогц үйлчилгээг үзүүлдэг.