card

"Мөнхийн хүндлэл" ХХК био жорлон, гудамжны шээлтүүрийн бохирыг өөрийн бохирын машинаар соруулдаг тул хэрэглэгчдэд хурдан шуурхай, био00-ийн цогц үйлчилгээг үзүүлдэг.